Lucian Vasilescu

O mie nouă sute nouăzeci şi doi - sisteme de supravieţuire

O mie nouă sute nouăzeci şi doi - sisteme de supravieţuire