Lucian Vasilescu

Referinţe critice

Câteva referinţe critice la volumele: O mie nouă sute nouăzeci şi doi – sisteme de supravieţuire, ed. Mediaprint, 1992, Portrete din cuvinte (dialoguri elective) de Vasile Proca, ed. Junimea, 2015 şi Sunt cel mai bun poet din acest spital (un cristian în dialog cu Lucian Vasilescu), casa de pariuri literare, 2016. Dan Stanca: Tinerii scriitori Florin Toma şi Lucian Vasilescu au reuşit o performanţă care s-a aflat pe muchia grotescului: să-şi lanseze cartea de interviuri...
Laurenţiu Ulici:  Iubitor al secţiunii de aur – urmare, poate, şi a formaţiei dumneavoastră inginereşti – păstraţi în poezii un sugestiv echilibru tonal ce acoperă expresiv tumultul entropic al afectivităţii, mereu parcă in-timidată de propriile-i proiecţii, pricină pentru care evoluţia retoricii dvs. e lentă dar nu mai puţin fermă. Ca şi cum aţi înainta pe un teren minat şi fiecare pas ar fi pregătit de o atentă privire asupra...