Lucian Vasilescu

Mai 2008. La Gara de Nord din București, Ón ziua Ónceperii acțiunii Scriitori pe Calea Regală. Cu Ioana Crăciunescu, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Es. Pop, Paul Vinicius, Bogdan Ghiu

Mai 2008. La Gara de Nord din București, Ón ziua Ónceperii acțiunii Scriitori pe Calea Regală. Cu Ioana Crăciunescu, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Es. Pop, Paul Vinicius, Bogdan Ghiu