Lucian Vasilescu

Mai 2008. La Gara de Nord din București, Ón ziua Ónceperii acțiunii Scriitori pe Calea Regală. Cu Cornelia Maria Savu, Nicolae Prelipceanu, Octavian Soviany, Valeriu Mircea Popa

Mai 2008. La Gara de Nord din București, Ón ziua Ónceperii acțiunii Scriitori pe Calea Regală. Cu Cornelia Maria Savu, Nicolae Prelipceanu, Octavian Soviany, Valeriu Mircea Popa