Lucian Vasilescu

Decembrie 2009. Lectură la cafeneaua La Muzeu (MNLR), Ónsoțit de muzica lui Ion Zubașcu

Decembrie 2009. Lectură la cafeneaua La Muzeu (MNLR), Ónsoțit de muzica lui Ion Zubașcu