Lucian Vasilescu

2008. La Sighetul Marmației, cu Ion Mureșan, Ion Maria, Gheorghe Grigurcu

2008. La Sighetul Marmației, cu Ion Mureșan, Ion Maria, Gheorghe Grigurcu